Velferdsstaten og sirenenes sang

I forsøket på å reformere velferdsstaten må vi ikke undergrave grunnmuren som den norske velferdsmodellen hviler på.

Essay på Minervanett 10. februar 2012. En kortere versjon ble publisert i kronikkform hos Dagbladet 14. februar 2012.

Med utsikter til en utgiftsdrivende eldrebølge settes det rettmessig spørsmålstegn ved velferdsstatens bærekraft. Demografisk utvikling vil kreve endringer, men tilsynelatende gode forslag om smartere og billigere velferdsordninger kan virke mot sin hensikt.

Continue reading Velferdsstaten og sirenenes sang

Clemet, knebling og kreativ historieskrivning

Andre blogginnlegg i debatten om de svenske Socialdemokraternas varemerkeregistrering av den nordiske modellen, på progressiv.no 22. februar 2012. Det første innlegget finner du her. Debatten endte i Dagsnytt 18, 24. februar 2012.

På sin blogg reagerer Civita-sjef Kristin Clemet på at de svenske Socialdemokraterna har varemerkeregistrert ”Den nordiska modellen”. Dette blir ikke sett på som et morsomt påfunn, slik vi andre tolker det, men som en knebling av debatten og en trussel mot den akademiske friheten. Det ser ut til å være en trend i disse tider å se seg kneblet, men det får vi overlate til samfunnsdiagnostikerne å gi en analyse av.

Clemet mener videre at Progressiv er i fronten av denne kneblingen av den frie meningsbrytning siden jeg på min blogg mente debatten om hvem som har størst eierskap til den nordiske modellen bør legges død. Mitt poeng var at forskningen på området er såpass entydig at det er et fåfengt forsøk å prøve å omgjøre historien og kalle den nordiske modellen, som er kjennetegnet av en stor stat med sjenerøse velferdsordninger, et utbygget sikkerhetsnett og stor grad av offentlige produksjon av tjenester, for et høyreprosjekt.

Continue reading Clemet, knebling og kreativ historieskrivning

Hvem har patent på Den nordiske modellen?

Blogginnlegg skrevet på progressiv.no 20. februar 2012.

De svenske sosialdemokratene har varemerketregistrert Den nordiske modellen melder deres eget nettmagasin Aktuelt i politiken. Til tross for vittigheten i det hele, bør diskusjonen om historien legges død. Forskningen gir overveldende støtte til påstanden om at det er venstresida som har kjempet fram effektive velferdsstater. Det er på tide å se framover.

Continue reading Hvem har patent på Den nordiske modellen?

Tankeformidlere

Leserinnlegg i Klassekampen 1. juli 2011.

Bjørn Vassnes setter fingeren på et betimelig spørsmål i Klassekampen 30. juni. Kan vi virkelig stole på kunnskap som kommer fra tankesmier med en ideologisk og politisk agenda?

Vassnes har større tro på den frie forskning, og dømmer tankesmiene nord og ned. Men i sin iver etter å bruke amerikanske eksempler til å forklare norske tilstander, hopper Vassnes bukk over den viktige samfunnsrollen tankesmiene spiller.

I kjølvannet av TV-programmet Hjernevask, har det surret og gått en debatt om forskeres manglende formidlingsevne og kontakt med samfunnet. Kunnskapen produseres i stor grad på universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter, men sjelden siver den ut i samfunnet.

Den vanligste formen for forskningsformidling i norsk offentlig debatt, er oppslag i tabloidene om «nye» forskningsfunn innen medisin og ernæring. Den ene dagen kan vi lese at det er bevist at frokost gjør deg slankere, den andre dagen er det motsatte bevist. Solarium går fra å være dødsfarlig til å være et nødvendig korrektiv til vitaminmangel. Tabloidavisene har gullfiskhukommelse i «forskningsformidlingen», det forutsigbare resultatet er at vi blir dummere.

Med en stadig større mengde tilgjengelig informasjon og kunnskap, trenger vi gode informasjonsspredere. Det er ønskelig, men utenkelig, at forskerne selv tar rollen som kvalitetsformidlere av kunnskap på en god, systematisk måte. Døgnet har tross alt bare 24 timer, og den viktigste formidlingsjobben gjøres i utdanningsinstitusjonenes undervisningslokaler.

Det er her tankesmiene kan spille en rolle. Forfatteren av bøker som Nudge og Republic.com, Cass Sunstein fra Universitetet i Chicago, har løftet fram det økte behovet for meningsbrytning i offentligheten i en tid hvor medier blir stadig mer spesialiserte og internett tilbyr nye muligheter til å filtrere vekk argumenter og synspunkt som ikke passer ditt allerede etablerte ståsted.

På sitt beste kan tankesmiene fungere som forskningsformidlere og formidlere av gjennomtenkte og godt begrunnede politiske synspunkter, og slik løfte den offentlige debatten. Flere av de norske tankesmiene har vist evne til nettopp dette. Som Vassnes er fullstendig klar over, er det ikke nødvendig at hvert eneste utsagn er kvalitetssikret, men at summen av idébrytningene og forskningsproduksjonen driver utviklingen framover og gjør oss klokere.

Studentene som ikke ville lære

Kronikk i Dagens Næringsliv 15. oktober 2010, hvor jeg tar til orde for en mer vitenskapelig orientering til undervisningen i høyere utdanning. Jeg er ganske sikker på at påstanden gjelder også for andre nivåer av utdanningen.

Antall studietimer er irrelevant. For at studentene skal lære noe, må det settes krav. – Løp da, skreik mannen til hunden. Han hadde bundet den fast til treet.

Det ser ut til at en lignende holdning til studenters læringsutbytte preger landets universitetslærere, som belyst i NOKUT-rapporten DN refererte til 7. oktober.

Continue reading Studentene som ikke ville lære

Mistilliten råder

Kronikk i Aftenposten 18. september 2010 hvor jeg tar til orde for at politikerne viser universitetslærerne og utdanningsinstitusjonene mer tillit. Kritikken følger i en anti-NPM-tradisjon, hvor man peker på et problem og forsøker å løse det ved tillit. I dag er jeg like overbevist om at mål- og resultatstyring har de svakhetene som jeg påpeker i dette innlegget. Jeg er imidlertid ikke like sikker på at blind tillit er løsningen. Ei er jeg sikker på at Chicago-økonomene bør få den store skylda jeg tillegger dem.

Når samfunnet bryter kontrakten med universitetene, har forskerne få grunner igjen til å delta i den dugnaden de tradisjonelt har tatt del i.

Continue reading Mistilliten råder

Dropp frokosten

Debattinnlegg i Aftenposten 3. august 2010, et resultat av flere års med interesse for trening og ernæring. Siden dette innlegget var på trykk er det publisert flere overbevisende studier som støtter innleggets hovedbudskap: dropp frokosten.

De antatte helsegevinstene ved frokost og mange, små måltider mangler basis i forskning.

Hellige kuer. Du har sikkert hørt det tusen ganger før. Frokosten er dagens viktigste måltid og hyppige måltider øker forbrenningen. Det er langt på overtid for at disse hellige kuene i norsk kostholdsbevissthet, slaktes en gang for alle.

Continue reading Dropp frokosten

200 år er nok

Leserinnlegg i Aftenposten 7. november 2010, skrevet sammen med Tore Wig.

Det er flere som reagerer på at vi er negative til å utdanne religiøse ledere på Universitetet i Oslo (UiO). Det er tid for noen oppklaringer.

Vi bestrider ikke at det er forskning på Teologisk fakultet (TF) som tilfredsstiller akademiske krav, innenfor områder som for eksempel bibelstudier og religionshistorie. Det er riktig at teologistudiet ikke bare er ment for å utdanne prester, men en skal ikke underkjenne at studiet er «primært ment som en profesjonsutdanning for prester i Den norske kirke» (uio.no).

Continue reading 200 år er nok

Tro eller vitenskap

Leserinnlegg, opprinnelig på trykk i studentavisa Universitas 17. november 2010.

Trygve Wyller, dekan ved Det teologisk fakultet (TF), går i Universitas og Aftenposten til frontalangrep på sine meningsmotstandere. Kjell Sjøberg, Tore Wig og undertegnede er ifølge Wyller ”utrolig lite velorienterte” og ”litt” totalitære. En burde kanskje sett det komme. Binna angriper når ungene er truet.

Continue reading Tro eller vitenskap

Bør ikke utdanne religiøse ledere

Leserinnlegg opprinnelig på trykk i Aftenposten 11. oktober 2010. Innlegget er skrevet sammen med Tore Wig.

Universitetet er en institusjon med mål om å søke sannhet og utdanne befolkningen i tråd med den nyeste kunnskapen.

Trine Skei Grande (V) tar i Aftenposten til orde for at Universitetet i Oslo (UiO) bør utdanne imamer. Skei Grande ser ut til å være motivert av et ønske om å ufarliggjøre og sikre kontroll over imamutdanningen. Ved å offentliggjøre utdannelsen kan vi som samfunn være med på å moderere islam. Selv om vi har sympati for målene, illustrerer dette etter vårt syn et totalt forfeilet syn på hva Universitetet bør være.

Continue reading Bør ikke utdanne religiøse ledere