200 år er nok

Leserinnlegg i Aftenposten 7. november 2010, skrevet sammen med Tore Wig.

Det er flere som reagerer på at vi er negative til å utdanne religiøse ledere på Universitetet i Oslo (UiO). Det er tid for noen oppklaringer.

Vi bestrider ikke at det er forskning på Teologisk fakultet (TF) som tilfredsstiller akademiske krav, innenfor områder som for eksempel bibelstudier og religionshistorie. Det er riktig at teologistudiet ikke bare er ment for å utdanne prester, men en skal ikke underkjenne at studiet er «primært ment som en profesjonsutdanning for prester i Den norske kirke» (uio.no).

Ignorerer vi Trine Skei Grandes (V) moderasjonsargument, er det vanskelig å se hvordan TF forsvarer å ha profesjonsstudier i utøvende religion. Teologien vil, så lenge den er koblet til en utdannelse av religiøse ledere, måtte forbli læren om, og studiet av, Gud. Og du kan ikke studere noe som du ikke kan avgjøre om eksisterer eller ikke.

Man kan ikke både være et sted for forskning og et sted for utdannelse av religiøse ledere. Så lenge religiøse ledere utdannes ved TF vil selve grunnlaget mangle dekning i moderne vitenskap. Neste år har prester vært utdannet ved UiO i 200 år. Holder ikke det?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s