Tro eller vitenskap

Leserinnlegg, opprinnelig på trykk i studentavisa Universitas 17. november 2010.

Trygve Wyller, dekan ved Det teologisk fakultet (TF), går i Universitas og Aftenposten til frontalangrep på sine meningsmotstandere. Kjell Sjøberg, Tore Wig og undertegnede er ifølge Wyller ”utrolig lite velorienterte” og ”litt” totalitære. En burde kanskje sett det komme. Binna angriper når ungene er truet.

For utviklingen jobber imot TF. Som i Danmark søker færre seg til presteutdanningen ved UiO og teologien selv er i en eksistensiell krise.

Tradisjonell teologi, læren om gud og ”innenfra”-studiet av kristendommen, har en høyst uvitenskapelig basis, men rettferdiggjorde et fakultet så lenge teologien ga svar på viktige spørsmål i samfunnet. Det er ikke tilfeldig at det er de eldste universitetene som har teologiske fakulteter.

I den senere tid har teologien utviklet seg i mange retninger. Hovedkjernen ser ut til å være (ja, det er ikke enkelt å få et klart svar fra teologene selv) å sikre at kristendommen er god, at den er koherent og i takt med samfunnsutviklingen. Om dette er en jobb for et universitetsstudiet er jeg og teologene åpenbart uenige om.

Teologi er også det vitenskapelige studiet av troens uttrykksformer. Det å studere menneskers forhold til tro og en gudlig størrelse, er uproblematisk sett fra et vitenskapsrealistisk standpunkt. Teologien har slik sett en uvitenskapelig kjerne, men har delvis utviklet seg til å tilfredsstille vitenskapelige krav.
Spørsmålet vi er tvunget til å stille kontinuerlig (også for andre fakulteter): Er den svært viktige kunnskapen om religion og tro generelt best sikret på sin nåværende plass?

Religion er fortsatt viktig for en stor andel av Norges og verdens befolkning. Dette krever at vi som utdanningsinstitusjon studerer dette på en best mulig måte, som avdekker flest mulig svar på de spørsmål vi stiller.
Studiet av religion bør derfor foregå på historie, filosofi, litteraturvitenskap, sosialantropologi, sosiologi, statsvitenskap, psykologi, biologi, eller innen andre passende fagretninger hvor vitenskapen står i høysetet og fagene er uten tilknytning til verken Den norske kirke generelt eller utdanningen av prester spesielt, eller har som mål å gjøre kristendommen god. Så lenge dette er grunnlaget for TF, vil studiet av tro og religion være hemmet av dets plassering på dette fakultetetet.

For å øke vår innsikt i religion, har studiet godt av å bli flyttet vekk fra Domus Theologicas og ut til UiOs andre fakulteter.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s