Ja til eksamen på PC

Leserinnlegg i Aftenposten 6. januar 2011. Som vanlig er de høyere lærestedene sent ute med å ta i bruk «ny teknologi».

Gytte Borch prøver i et lite flatterende leserinnlegg nylig å diskreditere Elise Lydersens ønske om å skrive eksamen på PC, og ikke med penn og papir. Hva Borch prøver å antyde, er uklart.
Det som er sikkert er at innlegget bidrar til å kjøre en viktig debatt i grøften.

Lydersens ønske er på alle mulige måter et overmodent krav. Det er bare en konservativ grunnholdning på landets utdanningsinstitusjoner som gjør at norske studenter fortsatt leverer eksamener skrevet for hånd.

Dette er en eksamensform forbundet med en rekke ulemper, ikke bare for studentene selv som får dårlig tid, mindre rom for redigering og problemer med strukturen på oppgaven. Den gjør også sensur mer tidkrevende for dem som skal lese gjennom flere hundre sider med kråketær.

Enda viktigere er den potensielle risikoen for at sensorer påvirkes av studentenes evne til skjønnskrift. Eksperimentstudier har vist at sensorer påvirkes av så små forskjeller som ulik font og skriftstørrelse. At en oppgave fra jenta som skulket skjønn-skrifttimene kan bli vurdert negativt, er høyst sannsynlig og svært beklagelig.

Det er tid for endring.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s