Tilbake til politikken

I slutten av april 2014 kom boka Tilbake til politikken: Hvordan Arbeiderpartiet igjen skal bli folkets parti. Den ble utgitt på Kagge forlag og var ment som et innspill til Arbeiderpartiets videre utvikling i kjølvannet av valgnederlaget i 2013 og åtte år i regjering.

Boka kan kjøpes på papir og på ebok og du kan få en liten smakeprøve her.

I boka skisserer jeg en sosialdemokratisk ideologi, som trekker på Arbeiderpartiets historie, dagens praksis og moderne politisk filosofi og samfunnsforskning. Målet for et sosialdemokratisk parti må være å frigjøre den enkelte ved å gi den så mye selvbestemmelse eller makt over eget liv som mulig.

Den enkelte lever ikke et vakuum, men deltar i ulike, mer eller mindre selvvalgte, fellesskap. Vi er familiemedlemmer, konsumenter, arbeidstakere eller arbeidsgivere, deltakere i organisasjoner, innbyggere, mottakere av velferdsordninger med mer. Disse fellesskapene gir oss flere muligheter enn vi ville hatt uten dem, men de kan også begrense oss. Arbeiderpartiet må sørge for at vi kan stå sterke og ha medbestemmelse i alle disse sfærene.

Om du synes det høres interessant ut, kommer jeg gjerne en tur for å snakke om boka om du inviterer. Send meg bare en epost på akselbst (at) gmail.com.

Anmeldelser og kommentarer:

Intervjuer og debatt:

Advertisements

6 responses to “Tilbake til politikken

  1. Pingback: La inntekten avgjøre pensjonsalderen | Aksel Braanen Sterri

  2. Pingback: Gode intensjoner, dårlige konsekvenser | Aksel Braanen Sterri

  3. Pingback: Tilbake til sosialdemokratiet | Aksel Braanen Sterri

  4. Pingback: Intervju: Slakter eget parti | Aksel Braanen Sterri

  5. Pingback: Et frihetens folkeparti | Aksel Braanen Sterri

  6. Pingback: Private skoler | Aksel Braanen Sterri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s