Sortering uten skyld

Det finnes grenser for kvinners rett til selvbestemt abort. Abort på bakgrunn av kjønn kan være et slikt argument. Abort på bakgrunn av Downs syndrom er det ikke.

Leserinnlegg i Vårt Land 21. mars 2014.

Det mange kaller «sorteringssamfunnet», er noe ingen er skyldig i og ingen bør holdes ansvarlig for. At få med Downs syndrom blir født er et resultat av mange kvinners individuelle abortvalg uten at noen har ønsket et samfunn uten Downs syndrom. Det gir verken grunn for statlig inngrepen eller moralsk fordømmelse.

Eirik A. Steenhoff mener at det sier noe om samfunnet vårt og kvinners menneskesyn at mange kvinner tar abort når de får vite at de kommer til å få et barn med Downs syndrom. Jeg antar at Steenhoff ikke mener det er verre å ta abort av et foster med påvist Downs syndrom enn et uten, så da gjenstår tre andre forklaringer.

Urimelig. Mener Steenhoff at hver kvinne tar abort med visshet og intensjon om at det vil føre til at ingen barn med Downs syndrom blir født? Det virker åpenbart urimelig. En annen forklaring er kvinner tar det valget fordi de mener folk med Downs syndrom er mindre verdt enn andre. Det har jeg vanskeligheter for å tro, og jeg har til gode å se argumenter for det.

En mer sannsynlig forklaring er at foreldre ser på Downs syndrom som en alvorlig funksjonshemming. Mange foreldre har et ønske om at deres barn skal være så frisk som mulig og at de skal kunne fungere på like vilkår som alle andre. Samtidig er det mange som ikke ser for seg at de vil makte å gi et barn med Downs syndrom det livet det fortjener. Resultatet er abort. Kollektiv er resultatet et samfunn hvor få med Downs syndrom blir født.

Ta affære. Det vi må spørre oss, er om den enkeltes personlige valg ender i et uheldig kollektivt resultat, som gir grunn for intervensjon. Systematisk abort av ett kjønn vil for eksempel være grunn til å ta affære. Vi kan ikke overleve om alle skulle ta abort av ett kjønn.

Et samfunn uten noen med Downs syndrom er derimot ikke en god nok grunn til å hindre den enkelte kvinne å ta valg om egen kropp og det kommende barnets kropp. Her ligger bevisbyrden på de som er for å til­bakeholde informasjon, innskrenke valg eller som retter den moralske pekefingeren mot kvinner som tar valget om abort.

Ihuga. Jeg er en ihuga tilhenger av gode forhold for barn og voksne med funksjonshemminger. Jeg mener vi bør gjøre mye mer enn vi gjør i dag for å sikre dem et så godt liv som overhodet mulig. Jeg mener vi også kan bruke mer ressurser på å sikre at foreldre får god informasjon om hvordan det er å ha et barn med Downs syndrom, slik at ikke folk tar abort på feil grunnlag. Det er alle positive tiltak.

Negative tiltak, som å innskrenke abortretten, eller moralistiske beskyldninger, er det derimot ikke grunner for å innføre. Vi bør vokte oss vel for å trekke raske slutninger om mennesker menneskesyn basert på utilsiktede kollektive resultat av hennes og mange andre kvinners handlinger.

Advertisement

One thought on “Sortering uten skyld

  1. Jeg er glad jeg fant denne bloggen. Skal følge den. Kjekt å ha rask referanse hvis neste gang jeg sier “Ateister har ingen moral” og de sier “har vi vell. Vi trenger bare ikke en Gud for å vite hva som er godt.”. Da kan jeg bare poste innlegg fra denne bloggen også kan de få frysninger. Heller de får det vel ikke. Jeg har debattert med mange “fritenkere” opp igjennom og de forsvarer abort fordi foster er bare en parasitt og annet spennende styggdom.

    Men man debatter ikke på nett for å vinne over motstander men for å vekke de på gjerdet.

    Det lille jeg har lest ser det ut til at du tror “En tapper ny verden” (brave new world) var en instruksjons manual.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s