Slipp prostituerte inn i varmen

Sexkjøpsloven bør oppheves og bordeller tillates. Slik kan prostituerte gis samme rettigheter og muligheter som alle andre.

Kronikk i Aftenposten 7. februar 2013 skrevet sammen med Ole Martin Moen og Hege Grostad.

Prostituerte har det tøft. De er mer utsatt for sykdommer og overgrep enn andre, og fire av fem på utemarkedet i Oslo er blitt utsatt for vold. Prostituerte bruker mer rusmidler og begår oftere selvmord enn resten av befolkningen.

Det er lett å trekke slutningen at prostitusjon dermed er skadelig. Men det er ikke nødvendigvis slik. Frem til 1972 var homofili forbudt i Norge. Den gang var homofile utsatt for sykdommer, overgrep og vold, brukte mer rusmidler og hadde en høyere selvmordsrate enn heterofile.

Disse funnene ble brukt som bevis for at homofili er skadelig, og et onde som vi sosialt og rettslig bør bekjempe. I dag er vi glade for at noen turde å spørre om samfunnets stigmatisering var årsaken til problemene. Etter hvert som homofile i større grad ble behandlet som andre, så vi at de hadde rett.

Kan en lignende stigmatisering være årsaken til at prostituerte har det tøft i dag? Norges lover hindrer prostituerte fra å ha arbeidskontrakter, motta sykepenger og være fagorganisert. Prostituerte nektes også å leie steder hvor de kan arbeide, for det er straffbart å leie ut lokaler til prostituerte. Derfor må de arbeide på gaten. Vold mot prostituerte blir sjelden brakt inn for rettssystemet.

I tillegg er «hore» et kjent skjellsord, og stigmaet fører til at mange prostituerte må skjule for venner og familie hvordan de arbeider for å få endene til å møtes. En av oss som skriver dette arbeider som prostituert, og har av den grunn fått beskjed av familien om at hun ikke lenger er velkommen hjem. Hvordan hadde ditt liv sett ut dersom du ble behandlet slik?

Selger de seg selv?

Mange vil vedgå at vi som samfunn behandler prostituerte dårlig, men samtidig hevde at prostitusjon er skadelig i seg selv. Er det slik? I 2013 kan vi knapt kalle sexsalg «å selge seg selv». Mange har tilfeldig sex, og hvis sex uansett er noe man kan gi bort hver helg, er det spesielt å si at man selger «seg selv» hvis man selger sex.

Det er sant at mange selger sex, ikke fordi de vil, men fordi de er nødt. For dem kan prostitusjon være eneste vei ut av en desperat situasjon. Men dersom prostitusjon virkelig er eneste utvei, er det naivt å tro at vi gjør det bedre for prostituerte gjennom å blokkere denne utveien. Det skjer ved å presse dem ut på gaten, nekte dem arbeidskontrakter og sørge for at arbeidet deres blir organisert bare av kriminelle.

Bør ha samme rettigheter

Prostitusjon vil alltid være et yrke utenom det vanlige og en påkjenning for mange. Likevel bør prostituerte gis samme rettigheter og muligheter som alle andre: De bør ha en arbeidsplass, arbeidskontrakter, sykepenger, fagforeningsmedlemskap, sikkerhet og forutsigbarhet.

I manges ører kan dette lyde radikalt. Men det er ikke radikalt å ønske likebehandling. Bevisbyrden ligger hos dem som ønsker forskjellsbehandling. Og når forskjellsbehandlingen fører til alvorlige skader og bidrar til å opprettholde stigma, bør den opphøre. Derfor bør sexkjøpsloven oppheves og bordeller tillates.

Advertisement

2 thoughts on “Slipp prostituerte inn i varmen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s