Intervju: Angriper fellesskolen

Intervju med Klassekampen 29. april 2014 i forbindelse med lanseringen av boka Tilbake til politikken.

– Tidligere Ap-rådgiver Aksel Braanen Sterri ber Støre & Co. omfavne privatskolene:

Ap bør erkjenne at fellesskolen er mislykket og i stedet bruke private og fritt skolevalg for å bekjempe forskjeller, mener Aksel Braanen Sterri.

«Arbeiderpartiet er ikke tjent med et religiøst forhold til en fellesskole som ikke er en realitet», skriver Aksel Braanen Sterri i sin nye bok om sosialdemokratiet.

Den tidligere Ap-rådgiveren tar i boka «Tilbake til politikken» et knallhardt oppgjør med venstresidas harde motstand mot privatskoler og systemet med fritt skolevalg.

Han mener at den norske fellesskolen har spilt fallitt, og at Ap i skolepolitikken bør lære av Sverige og Danmark, der elevene de siste tiårene har fått større valgfrihet.

– Norske elever som opplever at de ikke blir sett av skolen og læreren har ikke mulighet til å si «jeg vil ikke gå her mer, jeg tar pengene mine og begynner et annet sted». Den maktesløsheten er et problem med fellesskolen, sier Sterri.

Vil hjelpe de svakeste

Han er ikke enig med dem som sier at fritt skolevalg og flere private skoler automatisk betyr større forskjeller mellom elevene. Han hevder at Aps harde kritikk av Høyres skolepolitikk savner vitenskapelig grunnlag og er preget av ideologiske skylapper.

– Dessuten må Ap forholde seg til at Høyre og Frp uansett vil slippe til flere private skoler. Da må Ap komme på banen med målrettet politikk for å hjelpe de svakeste. Det er bedre å tenke gjennom hvordan et slikt system kan gjøres bedre enn bare å sette seg på bakbeina, sier han.

Sterri foreslår et system der myndighetene betaler skolene per elev, og der det offentlige tilskuddet er høyere for antatt svake elever og elever med minoritetsbakgrunn.

– Fra andre land har man sett at økt innslag av private i skolen fører til at de private bare skummer fløten av den offentlige skolen, og tiltrekker seg de flinkeste elevene. Dersom myndighetene rigger det til, kan man skape et system der skolene kjemper om å få de antatt svakeste elevene, og at målet blir å hjelpe dem, sier Sterri.

– Har ikke erfaringene fra Sverige vist at økt innslag av private og valgfrihet fører til dårligere elevprestasjoner?

– Nei, det er det ikke forskningsmessig grunnlag for å si. Dersom det hadde mislyktes i Sverige, ville det dessuten vært vanskelig å forklare hvorfor de svenske sosialdemokratene slutter opp om systemet, sier han.

I boka viser Sterri til at den norske fellesskolen ikke lykkes godt nok med å utjevne forskjeller mellom elever med ulik sosial bakgrunn. Han er også bekymret over det store frafallet i videregående skole, og de svake prestasjonene i matematikk og realfag.

Glemt ideologi

27-åringen har vært rådgiver for Aps stortingsgruppe, og var blant initiativtakerne til den sosialdemokratiske tenketanken Progressiv.

Den nye boka er et oppgjør med det Sterri oppfatter som en overdreven pragmatisme i Arbeiderpartiet.

Han mener Ap må finne tilbake til sine ideologiske røtter for å igjen å bli et folkeparti.

– Ap har blitt ekstremt opptatt av å lytte til folk. Det er selvsagt bra, men noe av poenget med politisk virksomhet er å gå foran og lede folk. Det synes jeg Ap har glemt. I stedet for å spørre seg hva som er riktig ut fra sosialdemokratisk ideologi, blir alt en slags avveining mellom hva folk vil ha, og hva som er mulig å oppnå, sier han.

Sterri har gjennom flere år markert seg som en liberal stemme på norsk venstreside. Blant annet har han kritisert de norske forbundene mot sexkjøp og surrogati kraftig.

– Er boka di en oppfordring til Ap om å gå til høyre?

– Nei. Jeg argumenterer jo for at Ap bør innta en mer radikal holdning i trygdepolitikken, og argumenterer for en mer omfordelende boligpolitikk.

– Du har en tendens til å provosere. Er for eksempel ditt forsvar for private skoler og valgfrihet bevisst valgt for at folk skal hisse seg opp?

– Det hadde blitt en kjedelig bok hvis jeg bare listet opp hva jeg likte med Arbeiderpartiet, som tross alt er veldig mye. Og nettopp fordi jeg har så stor tro på Ap, vil jeg bidra til å gjøre partiet bedre ved å kritisere deler av politikken.

Advertisement

One thought on “Intervju: Angriper fellesskolen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s