Flytt kulturpolitikken inn i fremtiden

Erna Solbergs regjering må både omstille og omfordele makten i kulturlivet.

Kronikk i Aftenposten 23. september 2013 skrevet samme med Anne Marit Godal og Ida Jackson (Store norske leksikon).

Kultur-Norge har våknet til blåmandag. Høyre vil stanse Hadia Tajiks boklov. De bør bruke muligheten til mye mer: De bør bruke de fire neste årene til å flytte kulturpolitikken inn i fremtiden. Fremtiden er digital, og den er kunnskapsorientert.

De færreste i kulturlivet har kritisert rødgrønn kulturpolitikk. Det er ikke rart. Alle etablerte aktører har fått gjennomslag for sine etablerte tanker. Samtidig med at den digitale revolusjonen har forvandlet samfunnet vårt, har de rødgrønne anstrengt seg for å blidgjøre gårsdagens helter. 1 prosent av statsbudsjettet er blitt øremerket kultur, men bare småpenger og strøtanker går til vår viktigste kulturelle offentlighet: internett.

Digital virkelighet

Da en borgerlig regjering sist satt ved makten, så den digitale virkeligheten helt annerledes ut. Det var ikke noe Facebook, langt fra noe Twitter. Du kunne kjøpe papirleksikon på gaten. Norges viktigste moteblogger het Heidi Nordby Lunde. Ingen kunne forestille seg Fotballfrue. Ingen bekymret seg over e-bøker, og ingen hadde Ipad i sofaen.

Den teknologiske utviklingen er gått så fort at åtte år virker som en evighet. Det er på tide at kulturpolitikken utvikler seg i samme takt.

Folk flest er på internett. Kulturpolitikerne må ta utviklingen alvorlig, ikke prøve å bremse den. De må slutte å behandle den digitale offentligheten som et brysomt tillegg for etablerte aktører. Det er på tide å se nettet fra borgernes perspektiv: Hva vil vi folk skal ha mulighet til å finne på internett? Hva slags innhold trengs i norske nettoffentligheten? Bare slik kan vi få en nyskapende, fremtidsrettet kulturpolitikk.

Kultur- og debattredaktør i Aftenposten Knut Olav Åmås tok 11. september til orde for “å se kultur og kunnskap i tettere sammenheng”. Det er ikke bare en god idé, det er helt nødvendig. Internett er blitt samfunnets aller fremste debatt- og læringsarena. Vi søker nettet for å finne svar, også etter endt utdanning. Konkret betyr dette at kunnskapspolitikk ikke kan være forbeholdt utdanningsministeren. Kulturministerens rolle er å sørge for at hele folket har enkel tilgang på god kunnskap. Tidligere var midlene papirbøker og biblioteker. I dag er svaret kunnskapsinnhold på internett.

Satse på kunnskap

Erna Solberg har sagt at en borgerlig regjering vil satse på kunnskap. Høyres slagord er nye ideer og bedre løsninger. I en ny regjeringsplattform må dette konkretiseres til en klar idé for norsk kulturpolitikk anno 2017. Solberg-regjeringen må:

• Skape en formatnøytral kulturpolitikk som fremmer digital formidling.

• Sørge for at den norske nettoffentligheten har enkel tilgang til gode kunnskapskilder.

Dette bør være opplagte mål i en digital tidsalder. Det er enkle mål. Men det betyr både omstilling og omfordeling av makt i kulturlivet. Og dét kommer ikke til å bli enkelt.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s