Enøyd liberalisme

Det er en avgrunn mellom Venstres sosialliberale ideologi og deres markedsliberale praksis.

Kronikk på NRK Ytrying 8. august 2013 skrevet sammen med daværende stortingsrepresentant Håkon Haugli.

Litteraturhuset har tatt et prisverdig initiativ og invitert partilederne til å tegne opp partienes ideologi. Først ut er Venstres Trine Skei Grande som lanserer en klisjéfylt og substansløs kortversjon på NRK Ytring. Det er ikke mye å være uenig i. Vi er alle liberalere. Det er hvilken vei liberalismen tar i praksis som er avgjørende.

Honnørordene i kronikken viser et Venstre som er godt plantet i en sosialliberal tradisjon. Men ser vi på politikken Venstre fører ser vi at det er en avgrunn mellom teori og praksis. Det er tydelig at Venstre har forlatt sosialliberalismen, til fordel for markedsliberalismen de deler med Høyre og Frp.

Skittent rulleblad

Slik ser Venstres rulleblad ut:

Sist gang Venstre satt i regjering var det deres egen justisminister, Odd Einar Dørum (V), som i 2004 ga PST tillatelse til å drive telefon- og romavlytting i «forebyggingsøyemed». Så mye for «personvern og åpenhet». Disse reglene – innført i «terrortåka» – har den rødgrønne regjeringen fjernet.

Samme år stemte Venstre imot å fjerne blasfemiparagrafen, sammen med Høyre, Krf, Frp og Senterpartiet, da Arbeiderpartiet og SV tok initiativ til å fjerne den.

Venstre er opptatt av minoriteter og deres frihet til å leve sine egne liv. Dette er en god sosialliberal verdi. Likevel var det en rødgrønn regjering som ga homofile rett til å gifte seg, fjernet et uverdig forbud mot adopsjon, og markerte Norge tydelig som forsvarer av LHBT-rettigheter internasjonalt.

Mindre makt, mindre frihet
Fellesskapsløsninger og kunnskap er viktige ord for Venstres leder, men hva betyr det i praksis? En gradvis reduksjon av antall nye studentboliger er noe av det som står igjen etter fire år med Venstre i regjering. Den rødgrønne regjeringen har snudd utviklingen. I et boligmarked med galopperende priser, er en dugnad for billigere boliger nødvendig for en rekke studenters frihet til utdanning.

Grande nevner flere gamle Venstrehøvdinger og mener de ville vært tilfredse med Venstre anno 2013. Mon det. Mens Venstre på begynnelsen av 1900-tallet jobbet for sterkere vern for arbeidstakere, gjør dagens Venstre det motsatte. De vil såkalt «liberalisere» arbeidstidsbestemmelser. En konsekvens er at arbeidere vil stå svekket i møte med arbeidsgiver. At mindre makt gir mindre frihet, er en sosialliberal innsikt.

Fra Castberg til Stoltenberg
Det Norge trenger er en ekte sosialliberalisme. Den bør bygges på gamle Venstre-kjemper som Knutsen, Castberg og Steen, og på de som tok stafettpinnen videre: Nygaardsvold, Gerhardsen, Brundtland og Stoltenberg.

Liberalitet handler om å sikre individets frihet. Fellesskapsløsninger som barnehagetilbud sikrer at foreldre har muligheten til å kombinere barn og arbeid. Lånefinansiert utdanning og studentboliger muliggjør utdanning for alle. Samtidig må minoriteter sikres spesielt vern, og likhet for loven må være et grunnleggende prinsipp.

Det finnes mange begrensninger i Venstres liberalisme. En viktig lærdom fra historien, er at det er kun når liberalismen er sosialt orientert og solid forankret i de rettsstatlige prinsipper, at den gir frihet for alle.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s