Fellesforbundets regjeringsønsker

Eline Lønnå skriver at halvparten av Fellesforbundets medlemmer ønsker ny regjering. Det gjør de. Men det er mest sannsynlig en ren Ap-regjering, og det rødgrønne foretrekkes nok over et blått alternativ.

Blogginnlegg på progressiv.no 8. januar 2013.

Eline Lønnå blåser stort opp i Magasinet for fagorganiserte at ”49 prosent av Fellesforbundets medlemmer ønsker seg ny regjering etter valget til høsten”. Dette kan se dramatisk ut. Fellesforbundet er ansett for å være solide støttespillere til Arbeiderpartiet og på Landsmøtet i fjor vedtok de å støtte den rødgrønne regjeringen. Forvitrer støtten her, kan støtten forvitre hvor som helst.

Ikke overraskende har NTB snappet opp saken og Dagsavisen og NRK er allerede ute med saker hvor det slås fast at ”halvparten av medlemmene i det viktige LO-forbundet Fellesforbundet vil ha en ny regjering etter høstens stortingsvalg.” Men hva er egentlig bakgrunnen for påstanden?

En bedre overskrift på Lønnås artikkel vil derfor kunne være: Fellesforbundet ønsker seg optimalt en ren Arbeiderparti-regjering, men vil nok støtte en rødgrønn regjering over et blått alternativ.

Ny regjering ønsket. Perduco Opinion har gjennomført en leserundersøkelse for Magasinet for fagorganiserte med 400 respondenter. Respondentene har svart på følgende spørsmål: ”Ønsker du at den nåværende regjeringen bestående av AP, Sp og SV fortsetter etter Stortingsvalget i 2013, eller ønsker du en ny regjering?” 13 prosent svarte vet ikke. 38 prosent ønsket den nåværende regjeringen, mens 49 prosent sier de vil ha en ny regjering.

Om vi stoler på undersøkelsen (se appendikset nederst for forbehold) sier den oss noe av betydning. Rundt halvparten sier de ønsker en ny regjering, mens bare 38 prosent sier de ønsker den nåværende regjeringen. Selv med feilmarginene tatt i betraktning er det flere som ønsker en ny regjering sammenliknet med de som ønsker den nåværende (maksimalt 43 prosent støtte for nåværende og minimalt 44 prosent støtte for ny regjering).

Svakheter. Like viktig som hva undersøkelsen sier oss er hva den ikke sier oss. For det første kan den ikke si noe om Fellesforbundet har endret mening. Kanskje har halvparten av Fellesforbundets medlemmer alltid ønsket seg en annen regjering enn den rødgrønne. For det andre sier svarene på dette spørsmålet lite om hvilket regjeringsalternativ Fellesforbundets medlemmer optimalt ønsker seg og den sier heller ikkenoe om hvilket regjeringsalternativ de realistisk ønsker seg.

Lønnå anerkjenner dette og skriver at ”undersøkelsen gir ingen svar på om de medlemmene som gir tommelen ned for rødgrønn regjering ønsker seg en ren Ap-regjering, et annet alternativ i sentrum/venstre – eller om det er en borgerlig regjering de vil ha.”

Det er korrekt. Et bedre spørsmål for å finne ut hvilket realistisk regjeringsalternativ de ønsker seg ville vært å spørre om de foretrekker et rødgrønt alternativ bestående av AP, SV og Sp eller et alternativ bestående av Høyre, Frp, Venstre og Krf.

For å si noe om hva medlemmene optimalt ønsker seg, må en se andre steder i leserundersøkelsen. Et annet spørsmål i spørreundersøkelsen, som Lønnå velger å ikke rapportere i sin artikkel, sier noe om hvilke partier respondentene ville stemt på om det var stortingsvalg i morgen. Skulle støtten til en ny blå regjering være stor bør dette gjenspeiles i at medlemmene ønsker å stemme på partier som er alternativer til den nåværende regjeringen. Så hva avslører tallene?

Ny Ap-regjering? 30 prosent vet ikke eller velger å ikke svare, og det er kun Ap, Høyre og Frp som får en signifikant støtte av Fellesforbundets medlemmer. Krf, Rødt, Sp, SV og Venstre får alle 2 prosent eller mindre. Dette kan forklare hvorfor støtten til den rødgrønne regjeringen er såpass liten. Det er få av Fellesforbundets medlemmer som er så glad i Sp og SV at de ønsker å stemme på dem.

den mest plausible gjetningen vil være en regjering med Arbeiderpartiet alene.

Ser vi på støtten til Ap, Høyre og Frp er den samlede støtten til Frp og Høyre på ikke mer enn 22 prosent. (Frp har 8 prosent, Høyre har 14 prosent.) Arbeiderpartiet har derimot 34 prosent. Som nevnt er det vanskelig å slutte noe om hvilken regjering størsteparten av Fellesforbundets medlemmer ønsker seg, men den mest plausible gjetningen vil være en regjering med Arbeiderpartiet alene.

En bedre overskrift på Lønnås artikkel vil derfor kunne være: Fellesforbundet ønsker seg optimalt en ren Arbeiderparti-regjering, men vil nok støtte en rødgrønn regjering over et blått alternativ.

Appendiks med metodologiske forbehold:

  • Det er verdt å minne om tre metodologiske forbehold. For det første, Fellesforbundet har 150 000 medlemmer, mens det er 400 som er spurt i denne undersøkelsen. Det betyr at du har spurt 2,6 promille av Fellesforbundets medlemmer. Et vanlig spørsmål ville vært om det er noen form for skjevhet i hvem som har svart på undersøkelsen. Hvis det er systematiske skjevheter, kan ikke svarene generaliseres til å gjelde hele medlemsmassen, men de som av en eller annen grunn ønsker å svare på slike leserundersøkelser.
  • For det andre feilmarginen. Med et såkalt konfidensintervall på 95 prosent er feilmarginen på 5 prosent. Det vil si at du ikke har dekning for å avgjøre hvor i intervallet 44 til 54 prosent (for ny regjering) og 33 til 43 (for nåværende regjering), Fellesforbundets medlemmer kan tenkes å ligge.
  • Et siste forbehold når det kun er én undersøkelse er med hvilken sikkerhet vi kan si at målingen speiler noe reelt. Med det nevnte konfidensintervallet på 95 prosent, er 1 av 20 målinger rett og slett feil og kan dermed ikke sies å si noe reelt om hvor Fellesforbundets 150 000 medlemmer plasserer seg. Dette gjelder alle meningsmålinger og det er derfor verdt å trekke gjennomsnitt av flere målinger framfor å stole på én enkelt.
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s