Begrens fradraget

Leserinnlegg i Dagens Næringsliv 15. november 2011.

Leder i Unge Venstre, Sveinung Rotevatn, og hans kollega Henrik Aasheim i Unge Høyre er uenige om verdien av rentefradraget på boliglån i norsk skattepolitikk. Mens Rotevatn påpeker urettferdigheten i å subsidiere de som har dyre boliger (DN 8. og 12. november), er Aasheim opptatt av at rentefradraget hjelper unge inn på boligmarkedet og at det er et gode at folk eier egen bolig (DN 11. november).

Det er lett å være enig med begge i både deres analyser og deres mål. Problemet oppstår med svart-hvitt-tenkning rundt midlene. Framfor å diskutere om vi bør ha rentefradrag, bør vi diskutere hvordan vi kan utforme en mer kreativ skattepolitikk for en mer rettferdig og bærekraftig boligsituasjon.

Rentefradragets positive side er at den hjelper unge å komme inn på boligmarkedet, de negative er at en subsidierer velstående menneskers dyre smak og øker boligprisene.

Et mer målrettet tiltak vil derfor være å gjøre rentefradraget mer progressivt, med et solid bunnfradrag og med redusert fradrag for økende størrelse på lånet. Samtidig bør en fjerne rentefradraget helt ved opptak av lån til sekundærbolig.

Et slikt forslag bør suppleres med å fjerne dokumentavgiften ved førstegangskjøp av bolig og innføre en sterkt progressiv eiendomsskatt med et solid bunnfradrag. Dette ville både vært mer rettferdig og fungert prisdempende.

God politikk krever færre svart-hvitt-forslag og flere kreative løsninger som hjelper unge og de som virkelig trenger det framfor å subsidiere velstående personers dyre smak.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s