Tilbake til politikken

I slutten av april 2014 kom boka Tilbake til politikken: Hvordan Arbeiderpartiet igjen skal bli folkets parti. Den ble utgitt på Kagge forlag og var ment som et innspill til Arbeiderpartiets videre utvikling i kjølvannet av valgnederlaget i 2013 og åtte år i regjering.

I boka skisserer jeg en sosialdemokratisk ideologi, som trekker på Arbeiderpartiets historie, dagens praksis og moderne politisk filosofi og samfunnsforskning. Målet for et sosialdemokratisk parti må være å frigjøre den enkelte ved å gi den så mye selvbestemmelse eller makt over eget liv som mulig.

Den enkelte lever ikke et vakuum, men deltar i ulike, mer eller mindre selvvalgte, fellesskap. Vi er familiemedlemmer, konsumenter, arbeidstakere eller arbeidsgivere, deltakere i organisasjoner, innbyggere, mottakere av velferdsordninger med mer. Disse fellesskapene gir oss flere muligheter enn vi ville hatt uten dem, men de kan også begrense oss. Arbeiderpartiet må sørge for at vi kan stå sterke og ha medbestemmelse i alle disse sfærene.

Boka kan kjøpes på papir og på ebok. Eller du kan laste ned bokens kapitler i pdf-form her:

Forhåndsskryt av boka:

«Et førsteklasses bidrag til debatt, forståelse og tro på politikkens mulighet. Tilbake til politikken gjør meg enda mer optimis­tisk på sosialdemokratiets vegne. Aksel Braanen Sterri har en sterk tro på verdigrunnlaget vårt.»

JONAS GAHR STØRE. Partileder i Arbeiderpartiet, daværende finanspolitisk talsmann.

«Tilbake til politikken er en av de mest interessante poli­tiske bøkene jeg har lest på lenge. Sosialdemokratiet er den mektigste politiske kraften i Norge i etterkrigstiden, men bevegelsen har ikke alltid vært like flink til å tenke nytt og høyt. Det gjør Aksel Braanen Sterri.»

TORBJØRN RØE ISAKSEN. Daværende kunnskapsminister for Høyre.

«Aksel Braanen Sterri leverer et av de beste forsvarene av sosialdemokratiet jeg har lest. Tilbake til politikken gjør at man får lyst til å kalle seg sosialdemokrat. Boken er noe av det smarteste som er kommet fra norsk venstreside på en stund.»

CATHRINE HOLST. Professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og daværende redaktør for Nytt norsk tidsskrift.

«Tilbake til politikken er tettpakket med informasjon om det norske samfunnet, norsk politikk og ny samfunnsforskning. Aksel Braanen Sterri kommer med en bråttsjø av friske tanker og interessante poeng som Støre, Stoltenberg og resten av Ap må svare på NÅ!»

HARALD EIA. Sosiolog, komiker og programsekretær i Funkenhauser

«Aksel Braanen Sterri tenker nytt og modig om vedtatte sannheter, og tradisjonelle høyre­ og venstresidegrenser krysses friskt. Han er umulig å sette i bås. Akkurat det trenger vi, og man lar seg både begeistre og provosere. Det engasjerer og gir dermed grunnlag for god politikkutvikling.»

GERD-­LIV VALLA. Tidligere LO-leder

«Aksel Braanen Sterris bok gir serr håp for framti­das sosialdemokrater. Personlig synes jeg AUF­ ere, SU­ere, RU­ere, UV­ere (og kanskje KrFU­ere) bare MÅ lese den. Så drar vi i ny og riktig retning.»

KHAMSHAJINY GUNARATNAM. Vara-ordfører i Oslo, for Arbeiderpartiet.

 

Anmeldelser og kommentarer:

Intervjuer og debatt:

Advertisement