About

Screen Shot 2020-04-08 at 8.21.29 PM
Foto: Mathias Kleeb Solheim

I’m a postdoctoral researcher, affiliated with Harvard’s government department and OsloMet. I’m also a Junior Research Fellow at Linacre College, Oxford. I spent 2021-2022 at the Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics.

My research interests are at the intersection of ethics and economics. The focus of my post-doctoral work (funded by the Norwegian Research Council) is on ethical aspects of contagion, both in relation to infectious and non-communicable diseases. The project builds on my Ph.D. thesis in philosophy, where I examine our duties to participants in delicate market transactions.

My work has appeared or is forthcoming in the Oxford Handbook of Digital Ethics and journals such as Philosophical Studies, Journal of Medical Ethics, Journal of Applied Philosophy, American Journal of Bioethics, and Developing World Bioethics.

Before starting my Ph.D. in philosophy at the University of Oslo in 2017, I undertook a BA and MA in political science and worked as an analyst in the Norwegian Labour Party, a columnist and opinion page editor in Dagbladet, Norway’s second-biggest newspaper, and an editor at an encyclopaedia.

Norsk bio:

Jeg forsker på etiske spørsmål, spesielt de som ligger i skjæringsfeltet mellom helse, teknologi og marked.

2021-2024 er jeg prosjektleder av et treårig forskerprosjekt med internasjonal mobilitet finansiert av Norges forskningsråd som utforsker etiske spørsmål knyttet til den pågående pandemien. I forbindelse med dette arbeidet, arbeider jeg ved Harvards government departmnet

Jeg har en doktorgrad i filosofi og en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Tittelen på doktoravhandlingen er “Delicate Deals: Moral Choice on the Margins”.

Under doktorgraden hadde jeg lengre forskningsopphold ved University of Oxford og Harvard. På Harvard underviste jeg i teknologietikk og erkjennelsesteori og på UiO underviste jeg i anvendt etikk, Ex. Phil. og data-etikk.

Tidligere har jeg jobbet i politikk, leksikon, i avis og med studentliv.

Denne bloggen har i alle fall to formål. Den er for det første et arkiv: en samling av de tekster jeg har skrevet og eventuelle opptredener jeg har gjort. Dernest er den et sted for å prøve ut nye ideer.

Hvis du vil lese mer så har jeg samlet noen portrettintervjuer her:

Advertisement

3 thoughts on “About

  1. Jeg ville bare gi deg en tilbakemelding om at ikke jeg synes at du er en nevemagnet. I bakvendtland. Åj åj åj. Ikke under noen omstendigheter takk ja til et møte med Martin Schanche.

  2. Spørsmål til Aksel Braanen Sterre: Kjenner du noen med Downs eller en annen form for utviklingshemming?

    Dine argumenter er veldig teoretiske, men sånn er ikke det virkelige livet. Vi tenker med hodet, men lever med hjertet. Våg å bli venn med en med Downs.

Leave a Reply to Glenn Tommy Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s