Feig boligpolitikk

Grunnet feige politikere sliter norske studenter med å kjøpe seg bolig, mener tidligere studentpolitiker og forfatter av nylanserte «Tilbake til politikken», Aksel Braanen Sterri. Kronikk i Universitas 30. april 2014. Hva har Dalai Lama og boligpolitikken til felles? Det finnes ingen andre områder i politikken hvor det er så stor avstand mellom hva eksperter og … Continue reading Feig boligpolitikk

Progressiv boligpolitikk

Dagens boligpolitikk trenger en progressiv skattereform. Vi må slutte å subsidiere de som har mest fra før og gå over til å hjelpe de som trenger det. Dette er en noe lengre versjon av et innlegg som var på trykk i Dagens Næringsliv lørdag 10. mars. Progressiv boligpolitikk. Dagens boligpolitikk er urettferdighet satt i system. Det … Continue reading Progressiv boligpolitikk

Ny boligpolitikk

Leserinnlegg i Dagens Næringsliv 10. mars 2012. Vi må slutte å subsidiere dem som har mest fra før og heller hjelpe dem som trenger det. Dagens boligpolitikk er urettferdighet satt i system. Det er et uttalt politisk og moralsk mål at alle skal ha like muligheter, men realiteten i boligmarkedet forteller en helt annen historie. … Continue reading Ny boligpolitikk

Boligpolitikk som monner

Kronikk i Aftenposten 24. oktober 2011. Klasseskillene øker med økende boligpriser. Vi trenger en mer rettferdig og bærekraftig boligpolitikk. Urettferdighet. Høye boligpriser er nok en gang på dagsorden. Ikke overraskende foreslår politikerne å bygge flere boliger i sentrale strøk for å redusere prisen gjennom et økt tilbud av boliger. Men å bygge flere boliger vil … Continue reading Boligpolitikk som monner

RadicalxChange: Det meste bør eies i fellesskap

Privat eierskap står i veien for en jevnere fordelt økonomisk velstand. Del 2 i artikkelserien fra RadicalxChange-konferansen i Detroit 22.-24. mars, publisert i Dagbladet 15. mai 2019. Eldrebølgen gjør at færre arbeidere må finansiere økte utgifter. Det gjør det vanskeligere å finansiere de fellesgodene vi er vant med, som velferdsstaten, infrastruktur og forsvar mot indre … Continue reading RadicalxChange: Det meste bør eies i fellesskap

Tilbake til politikken

I slutten av april 2014 kom boka Tilbake til politikken: Hvordan Arbeiderpartiet igjen skal bli folkets parti. Den ble utgitt på Kagge forlag og var ment som et innspill til Arbeiderpartiets videre utvikling i kjølvannet av valgnederlaget i 2013 og åtte år i regjering. I boka skisserer jeg en sosialdemokratisk ideologi, som trekker på Arbeiderpartiets historie, dagens praksis og moderne … Continue reading Tilbake til politikken

Intervju: Angriper fellesskolen

Intervju med Klassekampen 29. april 2014 i forbindelse med lanseringen av boka Tilbake til politikken. – Tidligere Ap-rådgiver Aksel Braanen Sterri ber Støre & Co. omfavne privatskolene: Ap bør erkjenne at fellesskolen er mislykket og i stedet bruke private og fritt skolevalg for å bekjempe forskjeller, mener Aksel Braanen Sterri. «Arbeiderpartiet er ikke tjent med … Continue reading Intervju: Angriper fellesskolen

Et frihetens folkeparti

Skal Arbeiderpartiet fortsatt vinne folkets hjerter, må friheten være ledestjernen. Essay i Klassekampen 29. april 2014 om boka Tilbake til politikken, også publisert hos Manifest tidsskrift 6. mai 2014.  Valgresultatet i 2013 var klart. 30,4 prosent. Arbeiderpartiet hadde mistet regjeringsmakten og 9 av sine 64 mandater på Stortinget. Partiet hadde gjort sitt dårligste valg siden katastrofevalget … Continue reading Et frihetens folkeparti

Intervju: Slakter eget parti

Han har sitt hjerte i Arbeiderpartiet, men Aksel Braanen Sterri har skrevet en bok som slakter Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre. Intervju med VG 28. april i forbindelse med lanseringen av boka Tilbake til politikken. I morgen slippes boken til den 27 år gamle Aksel Braanen Sterri. Han tar et oppgjør med eget parti – … Continue reading Intervju: Slakter eget parti